حکم تخریب خانه ییلاقی رئیس اتاق اصناف ماسال صادر شد
حکم تخریب خانه ییلاقی رئیس اتاق اصناف ماسال صادر شد

سرانجام حکم تخریب خانه ییلاقی رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال در منطقه اولسبلندگاه صادر شد.

سرانجام حکم تخریب خانه ییلاقی رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال در منطقه اولسبلندگاه صادر شد

نیروی های اجرای حکم در ییلاق اولسبلندگاه حاضر شده و به میزان اضافه بنا اقدام به تخریب ایت کلبه چوبی نمودند.

این حکم تخریب در شرایطی در حال اجرا شدن است که نزدیک به سه سال پیش گفته می شد “۴۰۰ پرونده دیگر در این رابطه در جریان بوده که ممکن است اضافه بنا داشته باشند یا آنکه مجوز لازم به جهت ساخت نداشته باشند.”

از جمله سازه ای که مربوط به یک مقام کشوری است اما هیچ مقام شهرستانی تا کنون شهامت صحبتی در رابطه با آن نداشته است.

بسیاری اقدامات اداره منابع طبیعی در مبارزه با ساخت وسازهای غیر مجاز را می ستایند اما با این حال نسبت به این نوع رفتار مقابله با ساخت و سازها ابراز تردید داشته و نسبت به تبعات اجتماعی آن نگرانند.
آنها می گویند اینکه ابتدا اجازه برپایی سازه ای  داده شود و در ادامه قلع و قم شود، ممکن است تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد.