حسن محمدیاری: صدها نفر جویای کار در ماسال، رضوانشهر و تالش داریم
حسن محمدیاری: صدها نفر جویای کار در ماسال، رضوانشهر و تالش داریم

نماینده مردم تالش می گوید در سطح سه دفتر سه شهرستان ماسال، تالش و رضوانشهر صدها درخواست  از جوان جویای کار وجود دارد و همه آنها با مدارک مختلف و بالا مستعد کار هستند. او در جمع تعدادی از مردم جوکندان تالش گفت: متاسفانه شرایط برای کار این افراد مهیا نیست، اما یکی از تلاشهای […]

نماینده مردم تالش می گوید در سطح سه دفتر سه شهرستان ماسال، تالش و رضوانشهر صدها درخواست  از جوان جویای کار وجود دارد و همه آنها با مدارک مختلف و بالا مستعد کار هستند.
او در جمع تعدادی از مردم جوکندان تالش گفت: متاسفانه شرایط برای کار این افراد مهیا نیست، اما یکی از تلاشهای ما سامان دادن به این موضوع است.
یاری افزود: اگر بخواهیم به کار دولتی دل ببندیم قطعا این پاسخگوی جوانان مراجعه کننده با ما نیست و باید سعی کنیم بیشتر زیرساختها را برای اشتغال فراهم نماییم.

این گفته های یاری در شرایطی مطرح می شود که استخدامهای فامیلی او، در محافل عمومی سه شهرستان به سوژه ای برای انتقاد از نماینده تالش تبدیل شده است.
حالا اما نماینده تالش به جوانان تسه شهرستان می گوید امکان استخدام افراد در مراکز دولتی وجود ندارد و باید به فکر اقداماتی دیگری برای توسعه اشتغال جوانان این مناطق باشیم.