حسن روحانی: واکسن خریداری کرده ایم
حسن روحانی: واکسن خریداری کرده ایم

روحانی گفت: از منابع دیگر هم ما دنبال تهیه واکسن هستیم و خدمت مردم عزیز می گویم که هیچ نگرانی بابت این موضوع نداشته باشند.

روحانی پس از جلسه سران قوا گفت که دولت برای خرید واکسن از کوواکس اقدام کرده است.

به گزارش «انتخاب»، رئیس جمهوری اظهار داشت: دولت در زمینه تهیه واکسن کرونا از کوواکس هم درخواست خود را ارائه کرده و هم پول آنرا پرداخت کرده است.

وی افزود: از منابع دیگر هم ما دنبال تهیه واکسن هستیم و خدمت مردم عزیز می گویم که هیچ نگرانی بابت این موضوع نداشته باشند.

روحانی تاکید کرد: بدون تردید یکی از مسائل مهم در این مقطع، تامین واکسن است.