حسن روحانی آب پاکی را روی دست مردم ریخت!
حسن روحانی آب پاکی را روی دست مردم ریخت!

رئیس جمهور ایران به صورت غیر رسمی اعلام کرده که برنامه ای برای مبارزه با ویروس کرونا در دست ندارد!

حسن روحانی می گوید استانها حق ندارند به صورت مستقل در زمینه تعطیلی و محدودیت مشاغل تصمیم گیری کنند.

روز گذشته رئیس جمهور در جلسه مشترک ستاد اقتصادی روز گذشته گفت: چیزی به نام قرنطینه نه امروز و نه در ایام عید نداریم و خدمات طبق روال به مردم ارایه می شود.

روحانی همچنین صراحتا اعلام کرد: نسبت به اینکه کاری تعطیل شود، روز و ساعتی تعطیل شود، کسب خاصی مورد محدودیت قرار بگیرد، مرجع آن فقط ستاد ملی در تهران است استان‌ها به هیچ عنوان حق تصمیم‌گیری ندارند نه استانداران نه بخش‌های بهداشتی.

اما، اگر بخواهیم حرفهای رئیس جمهور را بی پرده تفسیر کنیم، او خیلی ساده گفته: دولت عملا برنامه ای برای مقابله با ویروس کرونا ندارد، همان تصمیم های نیم بند و اختیارات محدود استانداران و فرمانداران در کشور نیز از این به بعد از مسئولیت آنان خارج شده است.

بدینترتیب  دولت رسما میدان مبارزه را خالی کرده و حالا مردم مانده اند، اقتصادشان و البته مبارزه شان با کرونا.

حالا خود آنها باید تصمیم بگیرند که جز کدام دسته باشند، گروهی که در خانه مانده و سختیهای قرنطینه را به جان می خرند و گروهی دیگر که یا مجبورند و یا آنکه خود تصمیم خواهند گرفت که بدون واهمه از ویروس، فعالیتهای عادی خود را پی بگیرند.

هر آنچه که باشد؛ حالا رئیس جمهور آب پاکی را روی دست مردم ریخته است، حالا آنها باید خود تصمیم بگیرند جز کدام دسته باشند…

  • نویسنده : میلاد علیزاده