حساب شهرداری ماسال مسدود خواهد شد
حساب شهرداری ماسال مسدود خواهد شد

برای چندمین بار متوالی شهرداری ماسال در دعوای حقوقی بر سر مالکیت اراضی درون شهری محکوم به پرداخت غرامت به مالکان آن شد.

حکم محکومیت 9 میلیارد تومانی شهرداری ماسال قطعی شد و مهلت 10 روزه برای پرداخت ان فردا به پایان خواهد رسید.

به گزارش کادوس گیلان ضرب الاجل شهرداری ماسال مبنی بر پرداخت نزدیک به ۹ میلیارد تومان به وراث یک خانواده به جهت تملک اراضی موجود در پارک شهدا و حوالی آن، فردا به پایان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش اگر در جلسه فوق العاده شورای شهر در روز آینده، اعضای این شورا بر سر نحوه پرداخت به توافق نرسند کلیه حسابهای شهرداری ماسال مسدود خواهد شد.

این در شرایطی است که با توجه به وضعیت مالی که این شهرداری با آن رو‌به روست توانایی پرداخت چنین مبلغی برای آن تقریبا محال بوده و احتمالا پای مسئولین استانی و کشوری به پرونده شهر ماسال برای پیگیری کشانده خواهد شد.

بر همین اساس به نظر می رسد پیشنهاد شهردار ماسال برای حل این مشکل، تهاتر بدهی شهرداری به مالکان، با انتقال مالکیت زمینی در نقطه دیگر شهر بوده است، موضوعی که احتمالا اعضای شورای شهر آن را در راستای منافع عموم تلقی نمی نمایند.

زیرا چنین اقدامی آغاز راهی خواهد بود که دست کم تا مدتها پایانی برای آن وجود نخواهد داشت و تعداد شکات برای بازپسگیری زمینهای اهدا شده در گذشته به سرعت در حال گسترش بوده و بر این اساس شهرداری برای هرکدام از آنها باید بخشی از دارایی های مردم را تهاتر نماید.

شاید بسته شدن حسابهای شهرداری فرصت کلیدی برای حل و فصل نهایی مشکلات مالکیتی شهرداری ماسال توسط نهادهای استانی و کشوری باشد و باید دید اعضای شورا از این فرصت چگونه بهره خواهند برد.