حاشیه در جلسه با دهیاران؛ نماینده تالش از پاسخ به سوال یک شورا طفره رفت!
حاشیه در جلسه با دهیاران؛ نماینده تالش از پاسخ به سوال یک شورا طفره رفت!

ار ذیگر پرونده عوارض ییلاقات ماسال جنجال ساز شد!

محمود شکری یکی از غیر پاسخگوترین نماینگان مجلس گیلان بوده است، اما این عدم پاسخگویی بارها او را به دردسر انداخته و نامش را بر سر زبانها انداخته است.
در تازه ترین این موارد او در جلسه ای که با تعدادی از دهیاران و شوراهای بخش شهرستان ماسال داشته ناگهان با سوال یکی از اعضای شورا مواجه می شود؛ او به محمود شکری می گوید قبل از هر پاسخی بگوید پول قابل توجه دیافت عوارض از ییلاقات ماسال تا به امروز چه شده و در کجاها مصرف شده است؟

محمود شکری با پرسیدن این سوال چهره اش دگرگون شده و باز هم مطابق معمول از پاسخ دادن به این سوال طفره رفت. بدینترتیب بار ذیگر پرونده عوارض ییلاقات ماسال جنجال ساز شد، پرونده ای که احتمالا در آینده بحثی خبرساز باشد!

این عضو شورای بخش ماسال می گوید عدم پاسخگویی شکری در این زمینه عجیب است، محل خرج کرد چنین پولهایی باید برای مردم روشن باشد اما گویا عده ای نمی خواهند این اتفاق بی افتد!

در مطالب بعدی این وبسایت بخوانید، چه عواملی پشت دریافت این عوارض هستند؟ مبالغ آن در کجا ها هزینه می شود؟

*تصویر استفاده شده مربوط به جلسه مذکور نیست.