جنگ پشت پرده استقلال و پرسپولیس بر سر آرمان رمضانی ادامه دارد
جنگ پشت پرده استقلال و پرسپولیس بر سر آرمان رمضانی ادامه دارد

آرمان رمضانی در تیررس باشگاه بزرگ و مطرح کشور قرار گرفته و پس از استقلال حالا پرسپولیس نیز مذاکرات با او را از سر گرفته است.

آرمان رمضانی مهاجم بلند قامت سایپا  اکنون در تیررس باشگاه های بزرگ کشور قرار گرفته و و پس از استقلال اکنون باشگاه پرسپولیس نیز مذاکرات با این بازیکن را علنی کرده است.

نام آرمان رمضانی پیشتر و در اواخر لیگ هجدم در حوالی باشگاه پرسپولیس شنیده می شد و در آن مقطع این باشگاه بدنبال جذب این مهاجم تنومند و مورد علاقه علی دایی بود.

اما در نهایت این انتقال در آن مقطع صورت نگرفت، اما به نظر می رسد مذاکرات پنهانی عوامل باشگاه پرسپولیس با این بازیکن سرزن ادامه دارد بوده است.

همین هفته گذشته خبر قرار گرفتن نام رمضانی در لیست خرید فصل آتی در باشگاه استقلال به گوش رسید اما اکنون باشگاه رقیب یعنی پرسپولیس نیز مذاکرات خود را با این بازیکن علنی کرده است.

این در شرایطی است که تصاویری از حضور آرمان رمضانی در دفتر باشگاه پرسپولیس نیز منتشر شده که نشان می دهد این رقابت در سطح 2 باشگاه تا چه اندازه جدی است.