جعفر صفری معاون سیاسی فرمانداری رضوانشهر شد
جعفر صفری معاون سیاسی فرمانداری رضوانشهر شد

جعفر صفری جانشین قربان خوشحال در فرمانداری رضوانشهر شد.

طی حکمی از سوی استاندار گیلان جعفر صفری به عنوان معاون سیاسی فرمانداری رضوانشهر معرفی شد.

صفری پیش از این به عنوان معاون فرماندار ماسال مشغول به خدمت بوده است. او همچنین سابقه معاونت بازرسی استان گیلان را در کارنامه خود دارد.

پیش از این قربان خوشحال به عنوان معاون سیاسی فرمانداری رضوانشهر مشغول به کار بوده است.