تمامی مدیران ارشد در گیلان تغییر می کنند
تمامی مدیران ارشد در گیلان تغییر می کنند

گزارشها نشان می دهد به زودی شاهد تغییرات اساسی در تمامی رده های مدیریتی گیلان خواهیم بود.

گزارشها نشان می دهد به زودی شاهد تغییرات اساسی در تمامی رده های مدیریتی گیلان خواهیم بود.

برا اساس این گزارش، گفته می شود در توافقی که بین نمایندگان مجلس گیلان و نمایندگان دولت صورت گرفته موج عظیمی از تغییرات مدیران در این استان در راه خواهد بود.

آنطور که شنیده شده: این تغییرات به صورت بنیادی و در تمامی سطوح مدیریت ارشد و میانی استان گیلان خواهد بود و چهره های جدید سکان هدایت برنامه های اجرایی ذولت رئیسی را در دست خواهند گرفت.

تغییر مدیران، همزمان با روی کار آمدن دولت جدید امری عادی محسوب می شود اما آنچه این تغییرات را برجسته نموده، سطح و سرعت تغییراتی است که از آن خبر داده می شود.

  • نویسنده : میلاد علیزاده