تغییر و تحولات مدیریتی شرکت چوکا در آستانه انتخابات مجلس!
تغییر و تحولات مدیریتی شرکت چوکا در آستانه انتخابات مجلس!

در آستانه انتخابات بار دیگر ترکیب مدیریتی صنایع چوب ایران چوکا دستخوش تغییرات شد.

به گزارش پایگاه خبری کادوس، سرانجام مدیر عامل شرکت چوب و کاغذ چوکا تغییر کرد.

در این تغییر و تحولات مدیریتی انجام شده اقای زمانی فر به عنوان سرپرست شرکت چوکا معرفی شد.

قرار شده به زودی اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا تغییر و تکمیل شود.

همچنین با دستور مهندس سراج، بهدوست کلابی جایگزین احمدی عضو موظف هیئت شد، فردی که احتمالا قرار است در آینده نزدیک بعنوان سمت معاون در چوکا منصوب شود.
کلابی پیش از این مدیرعامل شرکت سهامی شفارود بود اما پس از اتفاقاتی که رخ داد از سمت خود برکنار شده بود، اتفاقی که چندان به مذاق محمود شکری خوش نیامده بود.

این تغییرات در آستانه انتخابات بار دیگر نگاه ها را به سمت محمود شکاری جلب کرده، اینکه آیا او با این انتصابات به دنبال بهره برداری های سیاسی است یا خیر؟ موضوعی که او همواره آن را رد کرده است.