تخریب کلبه های ییلاقی ماسال ادامه دارد
تخریب کلبه های ییلاقی ماسال ادامه دارد

اداره منابع طبیعی ماسال طرح تخریب سازه های چوبی ییلاقات ماسال را ادامه می دهد.

گزارش های محلی نشان می دهد روند تخریب سازه های چوبی ییلاقات ماسال متوقف نشده است

به گزارش کادوس، تخریب این سازه ها از اوایل سال گذشته شدت بیشتری به خود گرفت و در پاییز آن سال به اوج خود رسید.

ویران کردن کلبه حسن محمدیاری نماینده فعلی مجلس تالش و برادر نماینده ادوار این حوزه یکی از پر سرو صدا ترین اقدامات اداره منابع طبیعی شهرستان بود که بسیاری در آن مقطع آن را تسویه حسابی سیاسی از سوی نماینده وقت قلمداد کردند.

حالا اما بار دیگر خبر می رسد که منابع طبیعی ماسال مبارزه با آنچه این سازمان آن را ” ساخت و ساز غیر مجاز” قلمداد می کند را هنوز جدی دنبال می کند.

یکی از شهروندان ماسالی در گفتگو با کادوس تعداد تخریب سازه های طی دو ماه گذشته و در ییلاقات مختلف این شهرستان چیزی نزدیک به 10 مورد اعلام کرد، موضوعی که نشریه ما در مورد تعداد دقیق آن به قطعیت نرسیده است.

چندی پش نیز در جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در فرمانداری شهرستان گفته شد ” نزدیک به 400 پرونده در حوزه ساخت و ساز در منابع طبیعی در جریان قرار گرفته و در حال بررسی است