تالش بالاترین رتبه عملکرد اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان را کسب کرد
تالش بالاترین رتبه عملکرد اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان را کسب کرد

شهرستان تالش بالاترین نمرات ارزیابی ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان را بدست آورد.

در ارزیابی عملکرد ادارات مختلف تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان، تالش رتبه نخست را کسب کرد و ماسال و رضوانشهر رتبه های انتهایی را از آن خورد کردند.
در این ارزیابی که بر اساس عملکرد شش ماهه نخست سال 98 انجام شده، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان بهترین نمرات را دریافت کرده و بالاتر از انزلی و رشت در رتبه نخست ادارات تابعه قرار گرفته است.

رضوانشهر گیلان نیز در این ارزیابی پایین ترین نمرات ارزیابی را کسب کرده و در انتهایی ترین ردیف این جدول قرار گرفته است.