بیش از ۹۰ درصد بودجه سال ۹۹ شهرداری ماسال محقق شده است
بیش از ۹۰ درصد بودجه سال ۹۹ شهرداری ماسال محقق شده است

گزارشها از شهرداری ماسال نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد بودجه این نهاد در سال جاری محقق شده است.

گزارشها از شهرداری ماسال نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد بودجه این نهاد در سال جاری محقق شده است.

این در شرایطی است که شورای شهر ماسال در سال گذشته، بودجه سال ۹۹ را به مبلغ ۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را مصوب کرده بود که حالا به نظر می رسد تمام آن محقق شود.

عوامل شورای شهر می گویند شصت درصد بودجه بودجه سال گذشته به هزینه های جاری و چهل درصد آن برای هزینه های عمرانی اختصاص داده شده اند.
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که علی رغم تحقق کامل درآمد پیشبینی شده بودجه شهرداری ماسال، این مجموعه یکی از سخت ترین سالهای مالی تاریخ خود را تجربه کرده است.

کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش هزینه های جاری و عمرانی به قدری محسوس بوده که این تحقق بودجه را به کام عوامل شهرداری تلخ کرده است.

  • نویسنده : میلاد علیزاده