هفده نامزد انتخابات مجلس فومن و شفت تایید صلاحیت شدند
هفده نامزد انتخابات مجلس فومن و شفت تایید صلاحیت شدند

نتیجه نخست بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابا فومن و شفت مشخص شد.


سه داوطلب در مرحله نخست تایید صلاحیتها برای نامزدی در انتخابات مجلس فومن و شفت ناکام ماندند.

اسامی افراد تایید صلاحیت شده در هیات اجرایی به شرح زیر است.

۱_ سامره عاشوری چیرانی
۲_ اسماعیل حدیدی ماسوله
۳_ جواد محجوب گشت رودخانی
۴_ سید مهدی اورند
۵ -رضا بیدل کلاشمی
۶_ناصر عاشوری قلعه رودخانی
۷_ خلیل بهروزی فر
۸_ محمد مهدی افتخاری
۹_ عطااله محمدعلی نژاد
۱۰_رسول پاکزاد
۱۱-نوید محمدزاده کمساری
۱۲_نوید محمدزاده کمساری
۱۳_ محمدعلی محبعلی زاده
۱۴_ نصرالله کوهستانی
۱۵_عباس رجب پور نصیر محله
۱۶_رسول جماعتی گشتی
۱۷_محمود یوسفی مقدم
۱۸_مهدی دلیری فلاح آبادی
۱۹_رضا علی نژاد مرکیه
۲۰_الیاس ابراهیمی سندی
۲۱_فیروز علیزاده
۲۲-رحمان جوان طلب

در این میان الیاس ابراهیمی سندی و رحمان جوان طلب پیشتر انصراف خود را اعلام کرده اند.

رسول جماعتی مالوانی، مهندس جواد زبردست گشتی و سرکار خانم معصومعه برهانی  دیگر ثبت نام کنندگان این دوره از انتخابا بوده اند.