بودجه مصوب شهرداری ماسال برای ۱۴۰۰، ۱۵ میلیارد تومان اعلام شد
بودجه مصوب شهرداری ماسال برای ۱۴۰۰، ۱۵ میلیارد تومان اعلام شد

سخنگوی شورای شهر ماسال از تصویب بودجه ۱۵ میلیارد تومانی شهرداری برای سال ۱۴۰۰ خبر داد.

سخنگوی شورای شهر ماسال از تصویب بودجه ۱۵ میلیارد تومانی شهرداری برای سال ۱۴۰۰ خبر داد.

دکتر سامره یعقوبی با انتشار  صورتجلسه شماره ۲۰۲ شورای شهر، در کانال شخصی خود، از تصویب این شورا با بودجه پیشنهادی شهرداری ماسال برای سال ۱۴۰۰ خبر داده است.

همچنین در بخش دیگر این صورتجلسه پیشنهاد بودجه ۲۲۰ میلیون تومانی شورای شهر در سال آتی آمده که برای نهایی شدن باید به تصویب شورای شهرستان ماسال برسد.

مجموعه شهرداری و شورای شهر در سه سال اخیر توانسته اند با ارزیابی دقیق خود، به رکورد بیش از ۱۰۰ درصدی تحقق بودجه در آن دست پیدا کنند که در نوع خود جالب بوده است./

  • نویسنده : میلاد علیزاده