به اتفاقات ییلاق سوئه چاله ماسال ورود کنید
به اتفاقات ییلاق سوئه چاله ماسال ورود کنید

تعداد زیادی از ساکنان ییلاق سوئه چاله ماسال در نامه ای خطاب به فرماندار ماسال نسبت به اتفاقات این منطقه هشدار دادند.

تعداد زیادی از ساکنان ییلاق سوئه چاله ماسال در نامه ای خطاب به فرماندار ماسال نسبت به اتفاقات این منطقه هشدار دادند.

در متن این نامه آمده در شرایطی در این نقطه از ییلاقات ماسال به برخی افراد نزدیک به بیش از 700 متر مربع مستثنیات داده شده، اما برای سایر افراد با سابقه سکونت طولانی چنین امکانی به هیچ وجه  فراهم نیست.

آنها در این نامه نسبت به دوگانگی برخورد با نحوه اثبات مالکیت ساکنین این منطقه هشدار داده و از فرماندار، رئیس قوه قضاییه، دادگستری گیلان، دادستان ماسال، منابع طبیعی گیلان و ماسال و فرمانده سپاه ماسال خواسته اند به پرونده های درون این ییلاق ورود داشته باشند.
نویسندگان این نامه خود را تشکلی از تعدادی دامدار و برخی ییلاق نشینان این منطقه نامیده اند.

آنها در انتهای این نامه خواستار جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و تخریب بی رویه منابع طبیعی شده تا از  وقوع پیوستن فاجعه جلوگیری به عمل آید.

سند بدست آمده به کادوس نشان می دهد دست کم 25 نفر این نامه را به امضا در آورده اند.

هنوز مشخص نیست ادعای امضا کنندگان این نامه هشدارآمیز تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است، اما آنچه مشخص است اینکه در طی سالهای اخیر بحث اثبات مالکیت در ییلاقات ماسال به موضوعی پیچیده برای شهروندان ماسالی تبدیل شده و بسیاری آن را تبعیض آمیز خوانده اند.
موضوعی که البته مسئولان مربوطه آن را هیچ گاه نپذیرفته اند.