بهمن محمدیاری به دنبال حذف کاتوزی از شهرداری ماسال
بهمن محمدیاری به دنبال حذف کاتوزی از شهرداری ماسال

گفته می شود اگر گزینه مطلوب نماینده ادوار تالش تا پیش از ۱۴ مرداد مشخص نشود او ابتدا با گذاشتن یک سرپرست کاتوزی را از شهرداری خارج و سپس به دنبال جانشینی برای او در زمان مناسب خواهد بود.

کمتر از ۱۰ روز دیگر دوران خدمت چهار ساله محمد کاتوزی در شهرداری ماسال به پایان می رسد.
حالا او برای تکیه دوباره بر این صندلی مخالف سرسختی همچون بهمن محمدیاری پیش روی خود خواهد داشت.
علیرضا عباسی و مجید زارع دو عضوی از شورای شهر ماسال هستند که رای نخست آنها کاتوزی است.
گزینه نخست فرداد هادی پور حافظ شیرازی است و پس از او تمایلش به سمت کاتوزی خواهد بود.
گفته می شود داوود شفیع پور به گزینه هایی همچون کریم علیپور، رامین علیزاده و حتی ابراهیم محبی تمایل بیشتری دارد.
مهدی ایزدی اما، می تواند تعیین کننده شهردار آینده ماسال باشد که تا کنون موضع شفافی را ابراز نکرده و اگر او به تیم بهمن محمدیاری گرایش پیدا کند آنها با ۳ رای شهردار مطلوب خود را روی کار خواهند آورد و اگر به آرای کاتوزی اضافه شود تمدید حکم او را برای ۴ سال تایید خواهد کرد.
چینش شوراهای این دوره، معادلات شهرداری را بسیار پیچیده کرده، اما گفته می شود اگر گزینه مطلوب نماینده ادوار تالش تا پیش از ۱۴ مرداد مشخص نشود او ابتدا با گذاشتن یک سرپرست کاتوزی را از شهرداری خارج و سپس به دنبال جانشینی برای او در زمان مناسب خواهد بود.
  • نویسنده : میلاد علیزاده