بهمن محمدیاری برای انتخابات مجلس رشت نامزد شد
بهمن محمدیاری برای انتخابات مجلس رشت نامزد شد

بهمن محمدیاری نماینده ادوار تالش،ماسال و رضوانشهر برای انتخابات مجلس در رشت پیش ثبت نام کرد.

بهمن محمدیاری نماینده ادوار تالش،ماسال و رضوانشهر برای انتخابات مجلس در رشت پیش ثبت نام کرد.
یاری سابقه سه دوره حضور در مجلس را در سابقه خود داشته و در مجموع 7 دوره در این انتخابات ثبت نام کرده که در دو دور آخر آن از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.

این در شرایطی است که حسن محمدیاری برادر او در تالش و همچنین شایعاتی نیز در خصوص ثبت نام فرزند او صادق محمدیاری در حوزه انتخابیه تهران به گوش می رسد.