برادر نماینده تالش پست گرفت!
برادر نماینده تالش پست گرفت!

وبسایت بولتن نیوز در پی انتصاب بهمن محمدیاری به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش برادر او را به بده بستان متهم کرد!

وبسایت بولتن نیوز در پی انتصاب بهمن محمدیاری به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش برادر او را به بده بستان متهم کرد!
به رغم قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان در مشاغل دولتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راس آن شریعتمداری وزیر این وزارتخانه که تا کنون این قانون را اجرا نکرده، اخیرا به بازنشسته دیگر در زیر مجموعه خود سمت داده البته چون این بازنشسته برادر نماینده تالش است، شاید نه تنها مشکلی برای این وزیر در مجلس ایجاد نکند بلکه مصونیت هم ایجاد کند.

بهمن محمدیاری نماینده سابق مجلس است که برای انتخابات در چند دوره مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

اما در انتخابات مجلس یازدهم برادرش یعنی حسن محمدیاری از حوزه انتخابیه تالش رای آورد و اتفاقا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شد.

کمیسیونی که بیشترین سر کارش با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در روزهای اخیر «بهمن» وزارت تعاون بدون دارا بودن تخصص لازم به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش که از شرکت های تخصصی در حوزه حمل و نقل نفت می باشد، منصوب شد.

این شرکت از زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همان وزارتخانه ای که از یک طرف با کمیسیون اجتماعی مجلس باید کار کند و شاید به همین دلیل مجبور است به برخی از اعضای کمیسیون امتیازاتی بدهد و از طرف دیگر مجبور است بعضا دچار تخلفاتی شود مثل بکار گیری اقوام و بستگان بازنشسته برخی از اعضای این کمیسیون در سمت های مهم حتی بدون تخصص و شایستگی لازم.

البته این انتصاب غیر قانونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاید نه تنها مشکلی برای این وزیر در مجلس ایجاد نکند بلکه مصونیت هم ایجاد کند چون بده و بستانها همچنان ادامه خواهد داشت.

حال کمیسیون اجتماعی مجلس که یکی از وظایفش نظارت بر حسن اجرای امور از جمله امور وزارت تعاون است با این بده و بستانها چگونه می خواهد بر عملکرد وزیر نظارت داشته باشد و ضمن اجرای قانون از جمله قانون منع بکارگیری بازنشستگان، در پی احقاق حق کارگران و بیکاران باشد.

  • منبع خبر : بولتن نیوز