بخشدار شاندرمن رفتنی شد؛ جانشین احتمالی او کیست؟
بخشدار شاندرمن رفتنی شد؛ جانشین احتمالی او کیست؟

آیا حسن محمدیاری توانایی بکارگیری نخستین نیروی نزدیک به خود را در بخشداری شاندرمن خواهد داشت؟

بابک خادم آزاد، بخشدار بخش شاندرمن به زودی شهرستان ماسال را ترک خواهد گفت.

به گزارش کادوس، خادم، آبان ماه سال 97 جانشین سید رضا صفوی در این بخشداری شد و اکنون و پس از گذشت بیش از 17 ماه قرار است با این سمت خداحافظی نماید.

این نخستین تغییر سیاسی پس از روی کار آمدن غیر رسمی حسن محمدیاری بر عرصه نمایندگی تالش بوده است؛ اما آیا او در تعیین جانشین بخشدار شاندرمن تاثیر گذار خواهد بود؟

بنا بر این اخبار، هنوز گزینه قطعی برای جانشینی خادم در بخشداری شاندرمن تعیین نشده و تا انتخاب نهایی او در این عنوان باقی خواهد ماند.

محمود قاسم نژاد، معاون سیاسی ستان گیلان انتخاب گزینه بخشداری را بر عهده وحید پورحضرت، فرماندار شهرستان ماسال قرار داده اما آنطور که پیداست، او اما تا کنون بر سر گزینه نهایی به جمع بندی نرسیده است.

در همین رستا، با توجه به تغییر و تحولات سیاسی شکل گرفته در منطقه و روی کار آمدن حسن محمدیاری بجای محمود شکری، برخی از نزدیکان وی در تلاشند تا او را مجاب نمایند تا برای استفاده از گزینه ای بومی برای این سمت، رایزنی های لازم را صورت دهد، اقدامی که البته بعید به نظز می  رسد فرماندار جوان ماسال در این مقطع زیر بار آن رفته و آن را بپذیرد.

این در شرایطی است که حسن محمدیاری به همراه برادر خود، بهمن محمدیاری در یکی از نخستین دیدارهای خود پس از پیروزی با محمود قاسم نژاد دیداری داشته است، دیداری که کسی از جزئیات آن خبر ندارد، با این حال اما هر شخصی که اندکی شناخت از روحیه یاری داشته باشد، می تواند دریابد که تا چه اندازه این دیدار را می تواند سیاسی جلوه دهد!

در آینده خواهید خواند، رابطه برادران یاری با فرمانداران فعلی سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال در چه سطحی است؟