بحران جاده ییلاقی ماسال مدیران کل را به این شهرستان کشاند
بحران جاده ییلاقی ماسال مدیران کل را به این شهرستان کشاند

وضعیت فاجعه وار مسیر تردد ییلاقات ماسال با اعتراض شدید مردم بومی و مهمانان این شهرستان تبدیل شده مدیران کل را به این شهرستان کشاند.

وضعیت فاجعه وار مسیر تردد ییلاقات ماسال با اعتراض شدید مردم بومی و مهمانان این شهرستان تبدیل شده است.

این نارضایتی به ویژه در نوروز گذشته به اوج خود رسید، تا آنجا که بسیاری از مهمتانان ورودی این شهرستان در نیمه های راه ییلاقی به دلیل وضعیت نامساعد مسیر خود را تغییر داده به شهرستان های دیگر سفر کردند.

وضعیت جاده ییلاقی ماسال به حدی بحرانی است که در برخی نقاط به دلیل ایجاد چاله های بزرگ و ممتد عملا برخی از خودروها قادر به ادامه مسیر نیستند.

حالا اما این بحران که با تدکر شدید نماینده تالش به وزیر راه و شهرسازی کشور همراه شده، مدیران کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان را راهی شهرستان خواهد کرد تا به این بحران رسیدی شود.

  • نویسنده : پریسا رحمتی