امشب جلسه مهم بررسی گام پنجم ایران برگزار می‌شود
امشب جلسه مهم بررسی گام پنجم ایران برگزار می‌شود

مقامات ایران می گویند: امشب جلسه مهم بررسی گام پنجم ایران برگزار می‌شود

مقامات ایران می گویند: امشب جلسه مهم بررسی گام پنجم ایران برگزار می‌شود

عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که “امشب نشست مهمی در مورد کاهش تعهدات برجامی و برداشت گام پنجم برگزار می شود و در مورد این موضوع تصمیمات نهایی اتخاذ می‌شود”.