امام جمعه ماسال: کمک کنیم دولتی جوان و انقلابی روی کار بیاید
امام جمعه ماسال: کمک کنیم دولتی جوان و انقلابی روی کار بیاید

امام جمعه ماسال می گوید باید زمینه ساز روی کار آمدن دولتی جوان و انقلابی باشیم.

امام جمعه شهرستان ماسال می گوید راه حل مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد و افرادی که به دنبال مذاره با امریکا هستند ترسو هستند.

موسوی همچنین روی کار آمدن دولتی “جوان و انقلابی” را راه حل گذر از شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: باید کمک کنیم چنین دولتی روی کار بیاید.

او همچنین با اشاره ضمنی به صحبتهای حسن روحانی در رابطه با صلح در زمان ام حسن(ع) و تعمیم آن به زمان فعلی و ارتباط با امریکا، مقایسه شرایط فعلی جامعه اسلامی ایران با آن زمان را قیاسی مع الفارق دانست و افزود: مردم امروز قدرت تحلیل بالایی دارند.
امام جمعه شهرستان ماسال همچنین از جریان نفوذ خزنده ای در کشور خبر داد که به دنبال تحریف نظام و تقلیل ارزشهای آن به راه افتاده است و برخی مسئولان کشور تحت تاثیر آن قرار گرفته اند.

وی افزود: این جریان به دنبال سست کردن اراده ها در بین مسئولان است.