امام جمعه ماسال: کسبه را می بندیم و پول آب و برق و مالیات را از آنها می گیریم!
امام جمعه ماسال: کسبه را می بندیم و پول آب و برق و مالیات را از آنها می گیریم!

خطیب جمعه شهرستان ماسال می گوید: در بحث مبارزه با بیماری کرونا به روند خوب و قابل قبولی رسیده بودیم اما با تصمیمات غلط کار را به اینجا کشانده ایم و آمار روز به روز بالاتر می رود.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به مدیریت آشفته مبارزه با کرونا و بی توجهی به نظر کارشناسان بهداشت در کشور، گفت: اینطور نیست کسی که مسئولیت برای ما مصونیت بیاورد و در مقابل تصمیماتش پاسخگو نباشیم.

خطیب جمعه شهرستان ماسال افزود: در بحث مبارزه با بیماری کرونا به روند خوب و قابل قبولی رسیده بودیم اما با تصمیمات غلط کار را به اینجا کشانده ایم و آمار روز به روز بالاتر می رود.

وی  گفت: (این کارها) آخرش این می شود که ما فشار بیاوریم شما کسبه و اصناف ببندید!  ما درعوض  پول آب و برق  و گاز  و مالیات را می گیریم! برخی هستند فلان قدر در ماه اجاره می دهند، پاسخ اینها را چه کسی می دهد!؟
از آنطرف هم توقع داریم در انتخابات حضور حداکثری داشته باشیم که البته خواسته معقول و خواسته رهبری و دلسوزان نظام هم هست.
امام فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است و یکی از چیزهایی که نظام  ما را بیمه می کند همین حضور حداکثری در انتخابات است اما هی ما یک سری تصمیم هایی می گیریم که در جامعه نارضایتی ایجاد می کنیم.
وقتی ما نظر اهل فن را کنار می گذاریم و خودمان با نظر خودمان تصمیم می گیریم، خب؛ نتیجه همین می شود!