اقدام عجیب هلال احمر ماسال!
اقدام عجیب هلال احمر ماسال!

اقدام عجیب هلال احمر ماسال بسیاری از مردم شهرستان ماسال را شگفت زده کرد!

این سه تصویربه خوبی نشان می دهد عملکرد ما تا چه اندازه سطحی و مناسبتی است:

در تصویر اول ایستگاه هلال احمر ماسال کیسه های زباله را برای جمع آوری زباله دست مسافران می دهد. (اقدامی شایسته و قابل تقدیر)

تصویر دوم متعلق به همان نقطه ای است که این ایستگاه برپا شده و می بینید که به چه حال رو روز عجیبی درآمده و زباله سراسر آن را فرا گرفته و آنها محیط را همانطور رها کرده اند! (عدم توجه واقعی به محیط زیست)

تصویر سوم زمانی است که تصویر دوم در رسانه ای منتشر شده و برخی کارکنان هلال احمر شبانه مجبور شدند که اقدام به جمع آوری زباله های منطقه نمایند.(اجبار به بازگشت)

متاسفانه این نمونه کوچکی است از آنچه امروز در بخش بزرگی از کشور ما می گذرد و آن اینکه بیشتر کارهایی که انجام می شود به جنبه ظاهری آن مربوط شده و نه جنبه اعتقادی آن.

  • نویسنده : مصطفی راضی