اقتصاد شهر ماسال در حال جان گرفتن است
اقتصاد شهر ماسال در حال جان گرفتن است

رئیس اتاق اصناف ماسال می گوید رونق اقتصادی در این شهرستان آرام آرام در حال شکل گیری است. 

سید هادی رشیدی در پاسخ به روند حرکتی بازار پس از بازگشایی مشاغل در ماسال گفت: رفته رفته اقتصاد شهرستان به حالت عادی نزدیک می شود، هرچند هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل و مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

رشیدی افزود: بازاریان شهرستان در مبارزه با کسب و کار سنگ تمام گذاشتند و در روزهای بسیار دشوار و شرایط حاد اقتصادی کسب و کار خود را تعطیل و برای حفظ سلامت جامعه همراهی کردند. اقدامات و همکاری بازاریان در جلوگیری از انتشار بیشتر کرونا، نقش بسازیی در رسیدن به وضعیت سفید شهرستان ایفا کرده است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال همچنین از توزیع بیش از 250 بسته حمایتی بین کسبه آسیب پذیر شهرستان خبر داد که در ایام کرونا قادر به فعالیت نبوده اند. مبلغ این کمک که ارزش مالی 60 میلیون تومان بوده از سوی کسبه شهرستان جمع آوری و با همراهی بسیج اصناف بین تعدادی کسبه آسیب پذیر توزیع شده اند.

  • نویسنده : پریسا رحمتی