افزایش تعداد بیماران کرونایی در بیمارستان رسالت ماسال
افزایش تعداد بیماران کرونایی در بیمارستان رسالت ماسال

به گزارش کادوس گیلان، هم اکنون ۵ نفر در بخش ویژه کرونا بیمارستان رسالت ماسال بستری هستند.

به گزارش کادوس گیلان، هم اکنون ۵ نفر در بخش ویژه کرونا بیمارستان رسالت ماسال بستری هستند.

بر اساس این گزارش، عمده بیماران بستری شده در این بخش، از افراد مسن تر شهرستان ماسال هستند.
آن طور که گفته می شود، طی روزهای گذشته پاسخ تعداد نسبتا زیادی از تست های کوید ۱۹ در این شهرستان مثبت اعلام شده اما با این حال بسیاری از آنها نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداشته  اند.

این در شرایطی است که پیش از تعطیلات نوروزی شهرستان ماسال یکی از محدود شهرستانها با وضعیت آبی در گیلان و کشور محسوب می شد اما از ابتدای فروردین ماه بار دیگر به رنگ زرد کرونایی تغییر رنگ پیدا کرد.