اعتراض مردم انزلی به ساخت و سازهای بی رویه در این شهرستان!
اعتراض مردم انزلی به ساخت و سازهای بی رویه در این شهرستان!
کنشگران اجتماعی انزلی می گویند با این که معماری و شیوه شهر سازی بافت مرکزی بندر انزلی از نمودهای برجسته ورود تجدد به ایران و حفظ آنها از جنبه مادی و معنوی دارای اهمیت است، بسیاری از مناظر، عناصر و بناهای هویت مند و با ارزش شهری؛ مورد تخریب فیزیکی یا بصری قرار گرفته است.

بافت تاریخی میدان مرکزی شهر بندرانزلی به عنوان حلقه ای است که برج ساعت و بناهای مختلف در آن قرار دارد و طبق قوانین سازمان میراث فرهنگی در تمامی شهرهای دارای بافت تاریخی باید براساس مبنای تعریف شده در شعاع حلقه ها و با کدهای ارتفاعی مختلف در طرح تفصیلی و طرح جامع عمل شود.

اما کنشگران اجتماعی انزلی می گویند با این که معماری و شیوه شهر سازی بافت مرکزی بندر انزلی از نمودهای برجسته ورود تجدد به ایران و حفظ آنها از جنبه مادی و معنوی دارای اهمیت است، بسیاری از مناظر، عناصر و بناهای هویت مند و با ارزش شهری؛ مورد تخریب فیزیکی یا بصری قرار گرفته است.

این شهروندان انزلی با صدور بیانیه ای نسبت به شدت گرفتن ساخت و سازهای بی‌ رویه و بلند مرتبه در بافت مرکزی شهر بندر انزلی اعتراض کرده و خواستار قانونمداری شهرداری و شورای شهر شده اند.

آنان به عنوان نمونه ای از این مساله به ساخت بنایی بلند مرتبه در تقاطع خیابان قاآنی شمالی و خیابان مظلوم اشاره کرده اند که در فاصله‌ ای اندک از مهم ترین بنای نشانه شهری بندر انزلی یعنی مناره (برج ساعت) ، در حال بلعیدن حریم بصری و آسمان پیرامون و تخریب منظر افقی شهر از سوی میدان، سیمتری و موج‌ شکن قدیم است.

آنان متذکر شده اند این ساخت‌ و ساز بی‌ قواره که در هاله‌ ای از ابهامات حقوقی و قانونی، کماکان در حال افزودن تعداد طبقاتش است، می‌تواند منجر به اتفاقات هولناکی در بافت قدیم و حریم بصری مناره شهرمان شود.

فعالان اجتماعی انزلی در این بیانیه متذکر شده اند : ” آخرین طرح تفصیلی در اواخر دهه ۷۰، طرح جامع دهه ۹۰ و طرح باز آفرینی بافت مرکزی شهر، همگی اذعان به تراکم متوسط ساختمانی در ارتفاعات سه و چهار سقف در این محدوده دارند.

در این میان، ساختمان مذکور به سبب فاصله اندک با عناصر ارزشمند شهری همچون مناره و جداره‌ های میدان و سپه، از آسیب‌ زایی بسیاری برخوردار است. ساختمان یاد شده به جهت ایجاد یک بدعت نا مبارک در نظام ارتفاعی آن بلوک ارضی، به نوعی باعث ایجاد حق برای سایر سود جویان، جهت ادامه روند تخریبی مذکور می‌شود.

همچنین این ساختمان، فاقد هر گونه تابلویی جهت معرفی تعداد طبقات بنا و ناظران مربوطه بوده است. بنا بر این، تعداد طبقات مجاز در پروانه و میزان تعدّی از آن به عنوان خلاف آشکار، در هاله‌ای از ابهام است.

متاسفانه کمیسیون‌ های رسیدگی به تخلفات نیز در تعارض منافع میان سازنده بنا و منافع کالبدی، فرهنگی، اجتماعی؛ محیط زیستی و هویتی تمامی شهروندان، بر این عمل مخرب، چشم پوشی و از صدور حکم تخریب خود داری کرده‌ اند.

تهیه کنندگان این بیانیه؛ اعتراض خود را به نهاد های متولی اعلام داشته و بر خواسته خود، مبنی بر تعدیل و کاهش ارتفاع ساختمان مذکور همانند جداره سایر ابنیه خیابان قاآنی شمالی و نیز قلع طبقات اضافی ساخته شده تاکید نموده اند.

این بیانیه در سطح گسترده ای در فضاهای مجازی انزلی انتشار یافته و چهار محل برای امضای بیانیه جهت ارائه به شورای شهر و شهرداری انزلی در نظر گرفته شده است.

هفت درصد شهر کوچک ساحلی انزلی را بافت و بناهای تاریخی تشکیل می دهند که سرنوشت انها در دستان شهرداری و سازمان میراث فرهنگی است .

تعدادی از اعضای کنونی شورای شهر انزلی هنگام فعالیتهای کاندیداتوری خود ، با انتقاد از عدم قانونمندی شوراهای قبلی و لزوم توجه به قوانین در امور مربوطه بر ضرورت قانونمنداری، توجه به میراث فرهنگی، محیط زیست و خواست عمومی مردم تاکید داشتند.

آثار تاریخی پلی بین گذشته و حال و نمادی از هویت ملی فرهنگی مردم بشمار می روند ، این آثار علاوه بر احساس تعلق و ارزش تاریخی و زیبایی شناختی منبع بالقوه اقتصادی محسوب می شوند.

شانزده اثر تاریخی انزلی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است ، بناهای ثبت شده را کاخ میان پشته (موزه نظامی)، برج ساعت (فانوس دریایی یا مناره ) ساختمان موزیک (موزیک جیگا)، پل قدیمی غازیان، بنای شهرداری، سر در اداره بنادر و دریانوردی گیلان، بنای قدیمی بانک ملی انزلی، کلیسای مریم مقدس، منبع آب اداره بنادر و دریانوردی گیلان، مناره مسجد قائمیه، ساختمان قدیمی دادگستری بندرانزلی، مجموعه میدان امام، دبیرستان مهدخت سابق (شرف)، هتل گل سنگ، بلوار ساحلی ( قدس) تشکیل می دهد. اغلب آثار تاریخی ثبت شده انزلی در بافت مرکزی شهر قرار دارند.

 

  • منبع خبر : ایرنا