اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس فومن و شفت
اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس فومن و شفت

نام نماینده شفت و فومن در بین اسامی تایید صلاحیت شده ها قرار نگرفته است.

اخبار غیر رسمی از انتخابات مجلس فومن و شفت خبر می رسد که نماینده فعلی فومن در لیست تایید صلاحیت شده ها قرار نگرفته است.بر اساس این اخبار افراد زیر تا کنون تایید صلاحیت خود را دریافت نموده اند:

➖ناصر عاشوری
➖خانم سامره عاشوری
➖خلیل بهروزیفر
➖رسول جماعتی گشتی
➖عباس رجب پور
➖محمدعلی محبعلی زاده گشتی
➖جواد محجوب
➖رسول پاکزاد

وضعیت تایید سید مهدی افتخاری نماینده فعلی مجلس فومن و شفت در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.