اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس لنگرود مشخص شد
اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس لنگرود مشخص شد

اسامی تایید شده های انتخابات مجلس در لنگرود مشخص شد.

اسامی تایید شده های انتخابات مجلس در لنگرود مشخص شد.

1. حمید رمضانپور دریاسری
2. فاطمه فغانی
3. بهروز جعفری
4. الیاس رمضانی سراجاری
5. مهرداد بائوج لاهوتی
6. یوسف مهموم
7. پرویز محمدنژاد
8. داریوش خرسند
9. زهره کوه مسکن
10. محمدعلی حیدری
11. فریدون شریفی لنگرودی نژاد
12. فاطمه شیرزاد سلوش
13. سهراب رستمی لات لیلی
14. عصمت یوسف‌زاده مریدانی
15. حسین قاسم‌پور شلمانی
16. امین امیری
17. موسی روشن قیاس
18. علی رستمی چافی
19. رضا موسی‌پور

این خبراز منبع غیر رسمی بدست آمده است.