احمد دنیامالی نماینده مردم انزلی شد
احمد دنیامالی نماینده مردم انزلی شد

نتیجه انتخابات مجلس حوزه انتخابیه انزلی مشخص شد.

احمد دنیامالی به عنوان یازدهمین نماینده مجلس شورای اسلامی انزلی انتخاب شد.
نتایج غیر رسمی شمارش آرا در شهرستان انزلی :

احمد دنیامالی : ۱۶۷۳۵ رای
حسن خسته بند : ۸۲۵۶ رای
حسن دادرس: ۳۲۸۴ رای
علی زاده : ۲۲۸۱ رای
شیرین کام : ۸۸۱ رای
خوشحال : ۶۸۹ رای
آرنگ : ۵۳۸ رای
خدابخشی پور : ۴۰۹ رای
نجفیان : ۴۰۴ رای
دلشاد پور : ۳۰۴ رای
قنبرزاده : ۲۶۳ رای
پورغلامی : ۷۷ رای

مجموع: ۳۴۱۲۱