اجرا کننده حکم تخریب کلبه ییلاقی نماینده تالش از ماسال رفت!
اجرا کننده حکم تخریب کلبه ییلاقی نماینده تالش از ماسال رفت!

جواد قانع از منابع طبیعی ماسال رفت و ولی اله صفی نژاد به عنوان جانشین او در ماسال معرفی شد.

یک روز پس از دیدار حسن محمدیاری با مدیرکل منابع طبیعی گیلان، مدیر منابع طبیعی ماسال از این شهرستان رفت.

جواد قانع سال گذشته در اقدامی جنجالی دستور تخریب کلبه ییلاقی حسن محمدیاری نماینده فعلی تالش را در شهرستان ماسال اجرا کرد و حالا و پس از گذشت کمتر از دو سال از عمر مدیرتی خود از این شهرستان رفت.

این اتفاق جنجالی در شرایطی رخ داد که درست چند ساعت پیش از تخریب سازه مورد نظر یکی از نزدیکان محمود شکری نماینده وقت در فاصله 15 متری بنای مذکور ساختمانی را شبانه برپا کرده بود.

بسیاری در آن مقطع این اقدام را اقدامی سیاسی قلمداد کردند اما منابع طبیعی پس از این حرف و حدیثها با سازه نزدیکان محمود شکری نیز برخورد کرد.

حالا اما حسن محمدیاری در قامت یک نماینده مجلس دست بالا را داشته و جواد قانع را تغییر داد و با موافت او ولی اله صفی نژاد را از سوی مدیر کل منابع طبیعی گیلان به عنوان سرپرست این اداره در ماسال معرفی شد.