آیا نماینده سابق فومن و شفت در هتل کادوس و نئوپان سهم دارد!؟
آیا نماینده سابق فومن و شفت در هتل کادوس و نئوپان سهم دارد!؟

نماینده سابق فومن و شفت می گوید هیچ گونه سهامی در هتل کادس رشت ندارد، همانطور که در جای دیگری نیز چنین چیزی ندارد.

در دو دور گذشته انتخابات مجلس در شهرستانهای فومن و شفت حرف و حدیثهای زیادی در خصوص ناصر عاشوری و فعالیتهایش در بنگاه های اقتصادی مطرح شد.

در این رابطه خبرنگاری از عاشوری پرسید: اینکه گفته می شود شما در هتل کادوس و نئوپان فومن سهم دارید چقدر واقعیت دارد؟

عاشوری در پاسخ به این خبرنگار گفت: هتل کادوس متعلق به به “آتیه” است و من مدیر عامل آنجا بودم. در ضمن یک سال پیش از مدیریت بنده هتل واگذار شده بود.
بنده هیچ سهامی نه در آنجا و نه در جاهای دیگر ندارم.

وی افزود: برخی تصور می کنند در این مملکت هیچگونه نظارتی وجود ندارد و هر کس هر آنچه دلش بخواهد می تواند انجام دهد!

نماینده سابق فومن گفت: خدمت آن دسته که هنوز هم مرغ کج خیالشان یک پا دارد عرض می کنم بنده دو دوره نماینده مجلس و همچنین معاون وزیر بوده ام؛ اگر ریگی به کفش داشتم مطمئن باشند که دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و شورای نگهبان به این راحتی بنده را تایید صلاحیت نمی کردند!

در ادامه بخوانید:

پاسخ عاشوری به شایعه جعلی بودن مدرک تحصیلی اش!

  • منبع خبر : سرزمن نوروز سال 90