آیا فرصت خدمت به مردم تالش برای داوطلبان انتخابات تمام شد!؟
آیا فرصت خدمت به مردم تالش برای داوطلبان انتخابات تمام شد!؟

کرونا ویروس بخش قابل توجهی از کادر درمانی منطقه تالش را با کمبود امکانات اولیه پزشکی مواجه کرده است،

آیا کرونا می تواند میزان وعده های نامزدهای انتخابات تالش را راستی آزمایی نماید؟

وعده های این عزیزان در ایام تبلیغات انتخاباتی که یاد همه ما هست؟

بیشتر آنها می گفتند حاضرند جانشان را فدای مردم تالش کنند.

خب، حالا بهترین فرصت برای راستی آزمایی است! تعدادی از این بزرگرواران قدرت سیاسی داشته و دیگران نیز از تمکن مالی بالایی برخوردارند!
بسم الله…
حالا در این سنگر به مردم خدمت کنید؛ بیمارستان تالش، رضوانشهر و ماسال به شدت با کمبود تجهیزاتی از قبیل ماسک و لباس ایزوله رو به رو هستند!

جان که نه، هر کدام از شما بزرگواران بخشی از مال خود را صرف تجهیز مختصر بیمارستان کنید یقینا بزرگترین خدمت را در این زمان انجام داده اید…!

  • نویسنده : میلاد علیزاده