آیا شهرداری ماسال از فرصت تاریخی خود استفاده خواهند کرد!؟
آیا شهرداری ماسال از فرصت تاریخی خود استفاده خواهند کرد!؟

شهرداری و شورای شهر ماسال در فرصت تاریخی قرار گرفته که می تواند حلبی آباد (بام سبز) ماسال را به منطقه ویژه تفریحی گردشگری تبدیل نماید.”

شهرداری و شورای شهر ماسال در فرصت تاریخی قرار گرفته که می تواند حلبی آباد (بام سبز) ماسال را به منطقه ویژه تفریحی گردشگری تبدیل نماید.”

همین چندی پیش بود شورای شهر ماسال اسناد بسیار مهمی را در خصوص بام سبز ماسال منتشر کرد، اسنادی که ضمن اشاره به غفلتهای صورت گرفته در گذشته، فرصت تاریخی را برای بازسازی پیش روی شهرداری و شورای شهر قرار داده است.

به گزارش کادوس، در نظر کارشناسی مهندس اکبری رئیس گروه تثبیت فرسایش توده ای و زمین لغزش منابع طبیعی در بازدید خرداد ماه امسال از منطقه سبز ماسال، نوشته شده: “وضعیت بام سبز به حالتی ناپایدار و پرخطر تبدیل شده و جاده کشی آنها بدون هرگونه تمهیدات مهندسی بوده است.”

اما در عین حال در یکی دیگر  از اسناد منتشر شده آمده: ” در صورتی که شهرداری اصرار به ایجاد منطقه گردشگری داشته باشد می تواند یک مسیر پیاده روی برای تفریح و کوهپیمایی با طرح مشخص سازگار با حفظ منابع طبیعی در منطقه ایجاد نماید.”

این بدان معنی است که شهرداری ماسال تلویحا “مجوز ایجاد پیاده راه بام سبز را از سوی اداره کل منابع طبیعی دریافت کرده است.”

این پروژه کم هزینه اما بیسیار تاثیر گذار در آینده شهرستان ماسال، پیاده راهی به طول ۲۶۰۰ متر  است که شروع آن می تواند، پس از خانه های مسکونی میله سرا و انتهای آن پایان منطقه مسکونی لنگ باشد؛ همچنین در این طرح اجازه ورود خودرو به محدوده مورد نظر داده نمی شود و دو طرف آن بسته خواهند شد.”
علاوه بر این ۲۵۰ متر پله از انتهای خیابان شهید زارع می تواند مسیر دیگری برای رسیدن به این منطقه گردشگری باشد.

در صورت اجرای چنین طرحی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای مجموعه شهرداری، با ارائه مجوز سازه های سبک و یک شکل در برخی نقاط به متقاضیان جویای کار، علاوه بر ایجاد فضایی گردشگری – خانوادگی، ده ها شغل در این منطقه ایجاد خواهد شد و شکل زننده ای که این روزها از آن برخوردار است از میان خواهد رفت.

بام سبز ماسال امروز، به منطقه پر از زباله، فرسایشی و فوق العاده زننده به لحاظ ساخت و سازهای عجیب تبدیل شده است، منطقه ای که همه فعالان زیست محیطی و کارشناسان بر نابودی کامل آن در صورت ادامه روند فعلی اتفاق نظر دارند؛ اما با این حال باید دید شهرداری و شورای شهر ماسال شهامت اجرای چنین پروژه ای تاثیرگذار در آینده ماسال را خواهد داشت؟

پیاده راه بام سبز ماسال