آیا تامینی و یاری تایید صلاحیت می شوند؟
آیا تامینی و یاری تایید صلاحیت می شوند؟

یکی از مقامات شورای نگهبان در کشور امکان تایید صلاحیت افرادی که در دور گذشته رد صلاحیت شده اند را ناممکن ندانست.

یکی از بالاترین مقامات شورای نگهبان کشور به احتمال تایید صلاحت مجدد نمایندگان ادوار گیلان پاسخ داد!

یکی از جالبترین موضوعاتی که در شبکه های اجتماعی گیلان مورد بحث قرار گرفته این است که آیا نمایندگان ادوار مجلس گیلان که در دور گذشته از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند چه سرنوشتی را خواهند داشت؟

اظهار نظرها در این رابطه دقیق نیست، از یک سو مطرح شده که بررسی مجدد صلاحیت افرادی که در دور گذشته رد صلاحیت شده اند تنها وقت نمایندگان را خواهد گرفت اما از سوی دیگر شورای نگهبان تمامی درها را به روی این افراد نبسته است.

اما در همین رابطه یکی از خبرنگاران با ارسال پیامکی به یکی از اعضای ارشد شورای نگهبان کشور این سوال را مطرح کرد: اینکه آیا امکان تایید صلاحیت چهره هایی همچون یاری و تامینی وجود دارد؟

وی در پاسخ بدون اینکه اشاره ای به اسامی مطرح شده داشته باشد، به صورت کلی در این رابطه پاسخ داد که ” اگر مستنداتی مبنی بر نفی موضوع رد صلاحیت داوطلبین از سوی آنها علام شود امکان تایید صلاحیت فرد وجود خواهد داشت.”

27 این ماه نتایج ابتدایی وضعیت داوطلبان انتخابات مجلس مشخص خواهد شد و باید دید در نهایت چه سرونشتی پیش روی این داوطلبین خواهد بود.