آنچه در جنگلهای ماسال رخ می دهد یک قتل عام واقعی است
آنچه در جنگلهای ماسال رخ می دهد یک قتل عام واقعی است

گروهی از فعالان زیست محیطی ماسال می گویند: “کت کردن ده ها هزار درخت در مناطق مختلف ماسال معادل با یک قتل عام واقعی و فاجعه ای در سطح ملی است.”

گروهی از فعالان زیست محیطی ماسال می گویند: “کت کردن ده ها هزار درخت در مناطق مختلف ماسال معادل با یک قتل عام واقعی و فاجعه ای در سطح ملی است.”

به گزارش کادوس، عصر روز گذشته، نخستین جلسه کارگروه هموندان زیست محیطی شهرستان ماسال با حضور تعدادی از نمایندگان آنها، در موسسه هزار دستان چمن برگزار شد.

در این جلسه دلایل مختلف کت کردن ده ها هزار درخت در مناطق مختلف جنگلی و ییلاقی ماسال بررسی شده و پیشنهادهای مختلف در خصوص روشهای جلوگیری از ادامه این فاجعه عظیم زیست محیطی ارائه شد.
بر اساس این گزارش مقرر شده، جمع بندی این پیشنهادها در مصوبه ای برای عموم مردم به جهت آگاهی و مسئولان مربوطه به واسطه راهکار اعلام شود.

آقای میره جنی، یکی از افراد حاضر در این جلسه به خبرنگار ما می گوید: بنده و دوستان حاضر در این جلسه و برخی از مردم نگران عمق فاجعه ای که در این منطقه رخ می دهد هستیم، اتفاقی که اگر در مقابل آن غفلت کنیم فاجعه ای به مراتب عظیم تر به همراه خواهد آورد.

موسسه هزاردستان چمن

این فعال زیست محیطی در عین حال از عموم مردم خواسته به این کمپین بپیوندند تا در تلاش و همراهی عمومی به مقابله با چنین پدیده های خطرناک و ارائه راهکار برای بپردازند.

مقرر شده ماهانه یک جلسه در این خصوص برگزار گردد و محور هر جلسه بسته به اتفاقات و جرایانات زیست محیطی همان مقطع انتخاب شود و در پایان آن یک خروجی و بیانیه مشترک تنظیم شود و در کنار مراکز دولتی برای برطرف کردن این مشکلات گام برداشته شود.