آرش شادپور به عنوان رئیس اداره منابع طبیعی تالش منصوب شد
آرش شادپور به عنوان رئیس اداره منابع طبیعی تالش منصوب شد

یک ماسالی به عنوان رئیس منابع طبیعی تالش انتخاب شد.

شادپور پیشتر از کارمندان جابر حسینی رئیس اداره منابع طبیعی تالش در شهرستان ماسال بوده است.
آرش شادپور کارشناس اسبق اداره منابع طبیعی ماسال و معاون سابق اداره منابع طبیعی صومعه سرا با حکم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان به عنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی تالش منصوب شد.

شادپور جایگزین سید جابر حسینی رئیس رئیس اداره منابع طبیعی تالش خواهد شد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس منابع طبیعی تالش ظهر امروز در این شهرستان برگزار شد.

شادپور اصالتا اهل بخش شاندرمن از شهرستان ماسال است.