آتش سوزی در هتل پارسیان رامسر
آتش سوزی در هتل پارسیان رامسر

گزارشها از  آتش‌سوزی گسترده هتل‌های پارسیان رامسر خبر میدهد.

گزارشها از  آتش‌سوزی گسترده هتل‌های پارسیان رامسر خبر میدهد.

این آتش سوزی مهیب صبح امروز و در قسمت هایی از آمفی تاتر هتل های پارسیان رامسر آغاز شده و به شدت رو به گسترش بوده است.
هم اکنون، عوامل امدادی در محل حاضرند و در تلاشند تا به این آتش سوزی پایان دهند.