بسیاری از هتلهای استان گیلان از اوایل اسفند ماه به حالت تعطیلی درآمده اند و پر رونق ترین زمان پذیرش مسافران از آنان گرفته شده است. این موضوع سبب شده فشار بسیار سنگینی بر این صنف وارد شود، فشاری که حالا مدیر کل میراث فرهنگی گیلان آن را بسیار سنگین عنوان کرده است.