قیمت پراید هاچ بک به ۱۱۷ میلیون تومان رسید
قیمت پراید هاچ بک به ۱۱۷ میلیون تومان رسید

دلالان بازار خودرو بدون هیچ گونه نظارتی جولان می دهند و هر قیمتی که دلشان بخواهد بر روی هر خودرویی لحاظ می کنند.

در شرایطی که هیچ گونه کنترلی بر بازار خودرو وجود ندارد، قیمت خودروی پراید با عبور از ۱۰۰ میلیون تومان رکورد تازه ای از خود بجای گذاشته است.

به گزارش کادوس گیلان، این روزها  و در بازار بی حساب و کتاب خوردو، دلالان بیش از هر زمان دیگری جولان می دهند و بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند یا زحمتی پیش رویشان باشد، حسابی جیب مردم را خالی می کنند.

قیمت پراید طی روزهای گذشته از ۱۰۰ میلیون تومان گذشته اما خبرها نشان می دهد این دلالان حتی پا را فراتر از این قیمتها نیز گذاشته و پراید هاچ بک را به مبلغ ۱۱۷ میلیون تومان قیمت گذاری کرده اند.

این مبلغ در شرایطی است که تنها ۲ سال پیش و در چنین روزی با همین مقدار پول هر فرد ایرانی می توانست ۳ خودروی ۲۰۶ صفر کیلومتر را به صورت همزمان خریداری نماید.