بهمن محمدیاری فردا ثبت نام خواهد کرد.

حضور  بهمن محمدیاری ، نماینده ادوار مردم تالش بزرگ در انتخابات یازدهم قطعی شد.

وی فردا شنبه ساعت ۱۰ صبح در فرمانداری تالش حضور می یابد و ثبت نام خواهد کرد و برای 8مین دوره نامزد حضور در مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

او پیش از این سه دوره به عنوان نماینده مردم تالش در بهارستان حضور پیدا کرده است.