شیب صعودی قیمت دلار در بازار همچنان ادامه دارد.

وبسایت دولت بهار از قیمت گذاری 22 هزار و 450 تومانی دلار در صرافی ملی خبر داد.

این در شرایطی است که شاخص بورس هم امروز از مرز ۱.۸ میلیون رد شد.