بایگانی‌های کوچصفحان - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
جزییات اعتراف هولناک عامل قتل عام خانواده کوچصفهانی 08 آبان 1398

جزییات اعتراف هولناک عامل قتل عام خانواده کوچصفهانی

پسر جوان که در قتل عامی خانوادگی با همدستی دوستش ۵ نفر را کشته بود در بازسازی صحنه قتل انگیزه خود را از این جنایت تصاحب اموال پدر و بدبینی به خانواده عنوان کرد.