بایگانی‌های پوشاک - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
فروش پوشاک در کشور به صفر رسیده است! 14 اسفند 1398

فروش پوشاک در کشور به صفر رسیده است!

تولیدکنندگان پوشاک می گویند، کرونا ویروس آسیب جدی به این صنعت در ایران زده است.