بایگانی‌های پورحضرت - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
فرماندار ماسال به کدام مدیران این شهرستان اخطار داد!؟ 22 تیر 1399

فرماندار ماسال به کدام مدیران این شهرستان اخطار داد!؟

جعفر صفری در زمان سرپرستی خود لیست بلندبالایی از مدیران کمکار تهیه کرده بود که گفته می شود تعدادشان به ۱۱ نفر می رسید.