بایگانی‌های قیمت گیلان - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
نگاهی به قیمت افسارگسیخته میوه در گیلان 14 خرداد 1399

نگاهی به قیمت افسارگسیخته میوه در گیلان

قیمت میوه در استان گیلان بسیار گرانتر از سایر نقاط کشور بوده و این موضوع مردم را نگران کرده است.