بایگانی‌های عامر - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
چرا فرماندار ماسال دچار بی انگیزگی شده است؟ 11 اردیبهشت 1398

چرا فرماندار ماسال دچار بی انگیزگی شده است؟

در شرایطی برخی از کشاورزان ماسال نگران مساله آب رسانی به مزارع خود هستند که شرایط جوی نوید بخش سالی بدون مشکل و نگرانی را نشان می دهد.