بایگانی‌های خسارت - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان دچار خسارت شد 11 شهریور 1399

بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان دچار خسارت شد

 سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گیلان می گوید ۹۰ درصدی شالیزارهای استان گیلان برداشت شده است.