بایگانی‌های تحریم - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
امکان فروش یک قطره نفت هم وجود ندارد 13 شهریور 1399
نوبخت:

امکان فروش یک قطره نفت هم وجود ندارد

معاون رئیس جمهور می گوید شرایط فروش به اندازه ای دشوار است که حتی یک قطره از آن را نیز نمی توان فروخت.

دولت هزینه جنگی را می پرداز که در آن اختیارات جنگی ندارد 08 شهریور 1399

دولت هزینه جنگی را می پرداز که در آن اختیارات جنگی ندارد

کارشناس اقتصادی معتقد است دولت در جنگی حضور دارد که در آن از اختیارات جنگی برخوردار نیست.